OSAKA เที่ยวญี่ปุ่น สบายๆฟินเวอร์

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารระดับภัตตาคาร/อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย


  Hightlight : เที่ยวคุ้ม ครบ 3 เมือง เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า/ชมวัดดังแห่งเกียวโต วัดน้ำใสคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟ๔ชิมิอินาริ/ชมความสวยงามของปราสาทโอซาก้า/ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า(ด้านนอก)/ถนนสายโบราณซันมาจิ ซูจิ/ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม/ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ/ริงกุเอ้าท์เล็ท/วาคาเอะ