เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 6 วัน 4 คืน สบาย TOKYO

เดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ สบายสงกรานต์ เที่ยวโตเกียว เที่ยวญี่ปุ่น พักออนเซน เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 4 คืน


  ที่พัก : โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว [พักนาริตะ 1 คืน / พักโตเกียว 2 คืน / พักออนเซน 1 คืน]


  อาหาร : ทานเมนูภัตตาคาร ตามโปรแกรม


  Hightlight : สักการะวัดดัง อาซากุสะ พร้อมเดินเล่นถนนนากามิเสะ / ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ แวะชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ / แช่ออนเซ็น 1 คืน ที่โรงแรมแถบฟูจิ และไม่อั้นกับเมนู ขาปูยักษ์ / เลือกเที่ยว เลือกช้อป ในสไตล์ที่คุณต้องการในวันฟรีเดย์ถึง 2 วัน / โรงแรมที่พักสะดวกปลอดภัยในกรุงโตเกียว ถึง 2 คืน