เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน TOKYO FUJI

สุดฟิน ชมเทศกาลทุ่งพิ้งค์มอส ดอกทิวลิป ดอกนาโนะฮานะ ดอกป็อปปี้ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พักโตเกียว 2 คืน


  อาหาร : ทานเมนูภัตตาคาร ตามโปรแกรม พร้อมลิ้มรสเมนูขาปู


  Hightlight : สุดฟิน ชมเทศกาลทุ่งพิ้งมอส (ดอกซิบะซากุระ) ตามสภาพอากาศ / สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ / ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ / ช้อปปิ้งสุดมัน ของแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) / ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน / พักฟูจิ 1 คืน พักโตเกียว 2 คืน / อิสระ 1 วันเต็ม เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์