เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน TOKYO SUPER 3 FLOWER ลั้นลา

เที่ยวญี่ปุ่น ชมดอกไม้ เที่ยวญี่ปุ่น แช่ออนเซน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว


  อาหาร : ทานเมนูภัตตาคาร ตามโปรแกรม พร้อมลิ้มรสเมนูขาปู


  Hightlight : สุดฟิน กับดอกไม้ 3 ชนิด พิ้งค์มอส, วิสทีเรีย, เนโมฟิล่า หรือ ทิวลิป / สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ / ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ / นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) / ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น / ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน / พักฟูจิ 1 คืน พักโตเกียว 2 คืน