เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน ROMANTIC TAKATAMA OSAKA SAKURA

เที่ยวโอซาก้า เที่ยวญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พักออนเซน 1 คืน


  อาหาร : ทานเมนูภัตตาคาร ตามโปรแกรม


  Hightlight : เที่ยวชมวัดดัง วันกินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / ชมความงามของปราสาทคานาซาว่า / เที่ยวชมหน้าผาจินโบ ณ เมืองฟุคุอิ / ชมการแสดงไฟที่ NABANANO SATO / ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า  ถนนสายซันมาจิ ซูจิ / ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะไสตท์ญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม / ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ DOTON PLAZA / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากน้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน