เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน TOKYO-OSAKA SAKURA LOVER

All Around Travel เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน TOKYO-OSAKA SAKURA LOVER

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว


  อาหาร : อาหาร ณ ภัตตาคาร และ เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม


  Hightlight : เที่ยวครบเมืองใหญ่ โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า / สุดฟิน กับดอกซากุระ ณ สวนชินจุกุ หรือ สวนอุเอโนะ (ตามสภาพอากาศ) / สักการะวัดดัง อาซากุสะ วัดคิโยมิสุ วัดเงินกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ / ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิตะ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) / ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน / อิสระ 1 วันเต็ม ที่โอซาก้า ซื้อทัวร์เสริมเที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ