เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน TOKYO SUPER SAKURA

All Around Travel เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน TOKYO SUPER SAKURA

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว


  อาหาร : อาหาร ณ ห้องอาหารทางโรงแรม และ ภัตตาคาร อิสระมื้อค่ำตามอัธยาสัย


  Hightlight : สุดฟิน กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ แม่น้ำเมกุโระ / สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ / ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิตา / นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ / ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) / ถ่ายรูปคู่กับกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น / ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน / พักฟูจิ 1 คืน โตเกียว 2 คืน