เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน TOKYO SAKURA FULL BLOOM

All Around Travel เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน TOKYO SAKURA FULL BLOOM

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน THAI


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว


  อาหาร : อาหารกลางวันจากร้านอาหาร / อาหารค่ำ ณ โรงแรม (เมนูขาปูยักษ์)


  Hightlight : สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ และเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ / ผ่านชมทะเลสาบอาชิ ขึ้นกระเช้าชิมไข่ดำโอวาดุคานิ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) ชมบ่อน้ำใสโอชิโนะฮักไก / ล่องเรือหลังคากระจก ชมความงามของแม่น้ำสุมิตะ / เช็ค แช๊ะ แชร์ กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ (ตามสภาพอากาศ) / ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ ถ่ายรูปกับกันดั้มยูนิคอร์นตัวใหม่ / พักฟูจิ 1 คืน ผ่อนหลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น