เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน KUYSHU WISTERIA CHECK IN

All Around Travel เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน KUYSHU WISTERIA CHECK IN

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน THAI


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว


  อาหาร : อาหารกลางวันจากร้านอาหาร / อาหารค่ำ ณ โรงแรม


  Hightlight : บินชมความสวยงามของดอกวิสเรีย เดินเล่นชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินารี ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เพลิดเพลินช้อปปิ้งย่านดัง เท็นจิน และ โทสุ เอ้าท์เล็ต ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่จากธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น