เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ซูโจว 5 วัน 3 คืน

All Around Travel เที่ยวประเทศจีน เซี่ยงไฮ้ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน SHANGHAI AIRLINES


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว - 5 ดาว


  อาหาร : เต็มอิ่มจุใจกับบุฟเฟต์ นานาชาติ


  Hightlight : ล่องเรือชมทิวทัศน์ ทะเลสาบซีหู ไหว้พระใหญ่หลิงซาน ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง