เที่ยงฮ่องกง ลันเตา Disneyland 3 วัน 2 คืน

All Around Travel เที่ยวประเทศจีน ฮ่องกง ลันเตา Disneyland

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน HONG KONG TOURISM BOARD / Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว - 5 ดาว


  อาหาร : เมนูห่านย่าง ทานอาหารทะเลซีฟู๊ด กุ้งมังกรอบเนย เป่าฮื้อนึ่งซีอิ๋ว กุ้งทะเลลวก หอยเชลล์นึ่งกระเทียม-วุ้นเส้น ติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย


  Hightlight : เที่ยว Disneyland นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา ชมวิวทิวทัศน์ รอบอุทยานแห่งชาติลันเตา อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET MALL และถนนนาธาน