เที่ยว ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

All Around Travel เที่ยวประเทศจีน ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 005

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว - 5 ดาว


  อาหาร : อาหารพื้น


  Hightlight : นมัสการองค์พระใหญ่ ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน