เที่ยวประเทศจีน ชมกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

All Around Travel เที่ยวประเทศจีน กำแพงเมืองจีน BEIJING

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน HAINAN AIRLINES


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว - 5 ดาว


  อาหาร : เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ ปิ้งย่าง BBQ


  Hightlight : เยือนเมืองแห่งมรดก ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง