ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน พาช็อปลดทั้งเกาะ

HKGH-GO1HKG-EK001 Update July 18

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารระดับภัตตาคาร


  Hightlight : นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา (ร่วมกระเช้านองปิง) / ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน/อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ เลดี้มาร์เก็ต และซิตี้เกท