ทัวร์อเมริกา แคนาดา 9 วัน 6 คืน

ท่องเที่ยวอเมริกา แคนาดา 9 วัน 6 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน EVA AIR


  ระยะเวลาทัวร์ :  9 วัน 6 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารระดับภัตตาคาร


  Hightlight : ทัวร์อเมริกา แคนาดา 9 วัน 6 คืน / ช้อปปิ้ง Woodbury Outlet เต็มวัน / ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ก / ชมทิวทัศน์ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center)