ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

เที่ยวต่างประเทศ อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน THAI AIRLINES


  ระยะเวลาทัวร์ :  9 วัน 6 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารระดับภัตตาคาร


  Hightlight : พักลอนดอน 2 คืน เข้าชมปราสาทเอดินบะระ เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช เข้าชมหอคอยลอนดอน