ทัวร์ซานฟานซิสโก ลาสเวกัส แอลเอ 10 วัน 7 คืน

ซานฟานซิสโก ลาสเวกัส แอลเอ 10 วัน 7 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน HONGKONG AIRLINES


  ระยะเวลาทัวร์ :  10 วัน 7 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารระดับภัตตาคาร


  Hightlight : เข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และแอนเทอโลปแคนยอน ภูเขาหินทรายอายุล้านกว่าปี