ตะลุยฮ่องกง ไหว้พระช็อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

HKGH-GO1HKG-HX001 Update July 18

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน HONGKONG AIRLINES


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักฮ่องกง 2 คืน)


  อาหาร : อาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง


  Hightlight : ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิงคริสตัล / ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี / อิสระช้ปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน / อาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง